Προμήθεια «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ για κάμερες ξηρής εκτύπωσης AGFA Drystar 5302 & AGFA Drystar 5503

Το Οικονομικό Τμήμα, της Διεύθυνσης Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ για κάμερες ξηρής εκτύπωσης AGFA Drystar 5302 & AGFA Drystar 5503». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ