Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για τη Σύναψη Ετήσιας Σύμβασης Συντήρησης του Συγκροτήματος Γραμμικού Επιταχυντή του 424 ΓΣΝΕ

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας, για τη Σύναψη Ετήσιας Σύμβασης Συντήρησης του Συγκροτήματος Γραμμικού Επιταχυντή (ONCOR Impression 3D Plus) του 424 ΓΣΝΕ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ