Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: Πράξη προμήθειας “Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού”

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 2η/25-01-2023 (θέμα Ε.Η.Δ. 1ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την υλοποίηση των υποέργων 2, 5, 7, 13, 15 και 24, της υπ’ αριθμ. 2020ΕΠ00810091 πράξης προμήθειας «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» – CPV: 33124120-2, 39132000-6, 38000000-5, 33169000-2, 38510000-3, 33141620-2), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.