[Η Υπ’ Αριθ. 12/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός, Σύναψης Σύμβασης για την Προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα θερμού νερού 3.000kwatt στο λεβητοστάσιο

[Η Υπ’ Αριθ. 12/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός, Σύναψης Σύμβασης για την Προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα θερμού νερού 3.000kwatt στο λεβητοστάσιο

 

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο