Η ψηφιακή έκθεση αξεσουάρ έτοιμου ρούχου η < TEXTILE ACCESSORIES VIRTUAL FAIR >

Η  ψηφιακή έκθεση αξεσουάρ έτοιμου ρούχου  η  < TEXTILE ACCESSORIES VIRTUAL FAIR >

Στις 25  27 Μαΐου 2021 θα πραγματοποιηθεί η  ψηφιακή έκθεση αξεσουάρ έτοιμου ρούχου   η  < TEXTILE ACCESSORIES VIRTUAL FAIR >. Παρακαλούμε για την  ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών σας. Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την έκθεση στην ιστοσελίδα.

 

 

https://www.trendinovasyon.com/en