Θέμα: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης (επιχειρηματικών σχεδίων) στη Δράση ΕΣΠΑ “Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” του ΕΠ/ΠΚΜ 2014-2020.

Θέμα: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης (επιχειρηματικών σχεδίων) στη Δράση ΕΣΠΑ “Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” του ΕΠ/ΠΚΜ 2014-2020.

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε την Πέμπτη 20-2-2020 την Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 20-2-2020).

Σύμφωνα με την απόφαση η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης η οποία τροποποιείται και παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

Δείτε την απόφαση και την επικαιροποιημένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι, η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία καθημερινά 8:30-13:30 (τηλ. 2310-480.000/Πληροφορίες : κα Καλλίνα Τσελεκίδου).