Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 5/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Kλιβάνου Ατμού και Πλυντηρίου Χειρουργικών Εργαλείων για Κάλυψη Αναγκών του Τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσίων του Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, ανακοινώνει τον Δ.5/23: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια
Κλιβάνου Ατμού και Πλυντηρίου Χειρουργικών Εργαλείων για Κάλυψη Αναγκών
του Τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης του 251 Γενικού Νοσοκομείου
Αεροπορίας (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 179741).

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.