Και 3ο έγγραφο παρέμβασης του Επιμελητηρίου Ημαθίας προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για την απεργία – αποχή των Γεωπόνων (17/10/2005).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διεύθυνση: Κεντρικής 3
Ταχ. Κώδικας: 59100
Πληροφορίες: Ε. Ζευγαροπούλου
Τηλέφωνο: 23310 24734
Fax: 23310 25330
Εmail: chamimat@otenet.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Βέροια 17 Οκτωβρίου 2005
Αριθ. Πρωτ. 277

ΠΡΟΣ:
1. κ. Δημήτριο Σιούφα
Υπουργό Ανάπτυξης
Μεσογείων 119
10 192 ΑΘΗΝΑ

2. Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων Ελλάδος
Ακαδημίας 7
10 671 ΑΘΗΝΑ

Στη συνέχεια των εγγράφων μας αριθ. 271/05/10/2005 και 272/07/10/2005 για το θέμα της ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ των γεωπόνων και τις επιπτώσεις της, σας διαβιβάζουμε την επιστολή – διαμαρτυρία της επιχείρησης ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ως τυπικό δείγμα του μεγέθους των ζημιών τις οποίες υφίστανται οι εξαγωγικές επιχειρήσεις ιδιαίτερα της περιοχής μας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.