Κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων (standards) για προϊόντα

Κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων (standards) για προϊόντα 

Η Αίγυπτος κατέθεσε στον ΠΟΕ  (Eπιτροπή τεχνικών Εμποδίων στο Εμπόριο) δύο νέες ειδοποιήσεις σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων (standards) για την εισαγωγή τροφίμων:

Επιπρόσθετα σημειώνεται, ότι για την παρακολούθηση ανάλογων θεμάτων και ειδοποιήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΠΟΕ ως εξής:   

α) Για περιπτώσεις TBT (Τεχνικών Εμποδίων στο Εμπόριο): http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search  και

β) Για περιπτώσειςSPS (Υγειονομικών και Φυτοϋγειονομικών Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφοριών):  http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search