Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 

Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5003110, σας καλούμε να συμβάλλετε στη ενημέρωση των δυνητικά ωφελούμενων με τη δημοσιοποίηση της παρούσας πρόσκλησης σε τοπικούς φορείς, σε εργατοϋπαλληλικά κέντρα καθώς και σε όλους τους συνεργαζόμενους φορείς. Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάδειξη της σημασίας του Έργου καθώς και του ρόλου του Επιμελητηρίου στην προσπάθεια στήριξης των εργαζομένων για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του κοινού, καθώς η υλοποίηση της πράξης καλύπτει το σύνολο των γεωγραφικών περιφερειών της χώρας, σας προτείνουμε τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης στις ιστοσελίδες του επιμελητηρίου, σε τοπικά μέσα ενημέρωσης και σε κάθε μέσω δικτύωσης. Για το σκοπό αυτό, σας επισυνάπτουμε το σχετικό  Δελτίο Τύπου προς κοινοποίηση, καθώς και τα σχετικά προωθητικά banner.

 

Η συμβολή σας για την προσέλκυση των ωφελούμενων κρίνεται εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να επιτευχθούν τα μέγιστα αποτελέσματα από την υλοποίηση της κατάρτισης, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τόσο τον ιδιωτικό τομέα όσο και την εθνική οικονομία στο σύνολό της. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τη διαδικασία υλοποίησης της πράξης.

 

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2741024464 με την κα. Κατερίνα Κλήμη ή στην ηλεκτρονική διέυθηνση:klimik@korinthiacc.gr