Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων με εκπαιδευτικό επίδομα 400€

Αναμένεται άμεσα να ανακοινωθεί νέος κύκλος του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο πλαίσιο της δράσης: 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0″ με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU”.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

✓ 80 ώρες κατάρτιση σε ψηφιακές & “πράσινες δεξιότητες” υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασία

✓ Εκπαιδευτικό Επίδομα 400€

✓ Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση θα έχουν εργαζόμενοι οι οποίοι:

✓ είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.

✓ έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

✓ είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

  • Το ΚΔΒΜ Easy Education θα συμμετάσχει ως επίσημος πάροχος κατάρτισης στη συγκεκριμένη δράση, καθώς πληρεί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, για την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας αναβάθμισης των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, κυρίως σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, με στόχο τόσο την αποτελεσματική διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, όσο και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Μπορείτε να εκδηλώσετε άμεσα το ενδιαφέρον σας πατώντας ΕΔΩ, για να είστε από τους πρώτους που θα εξυπηρετηθούν.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ.