ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Η Ένωση, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας, έχει ξεκινήσει  την συλλογή των αιτήσεων συμμετοχής στα 4 εκπαιδευτικά αντικείμενα.

Το έργο αφορά στην επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση 1200 εργαζομένων του κλάδου και όχι μόνο, σε όλη τη χώρα, σε 4 εκπαιδευτικά αντικείμενα, τα οποία είναι:

1.                   Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – 80 ωρών

2.                   Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης – 80 ωρών

3.                   Στέλεχος Εταιρίας Διαμεταφορών – Διαλογέων – 80 ωρών

4.                   Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Ειδικότητα 8: Ειδικές εργασίες ανύψωσης – Περονοφόρα)

Η αναλυτική πρόσκληση, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, έχουν  δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης (http://www.cold.org.gr/) και οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στα προγράμματα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την εξάντληση των 1200 θέσεων. (Προς διευκόλυνση, τα επισυνάπτουμε και στην παρούσα επικοινωνία).

Η Ένωση, έχοντας κατανοήσει τις ανάγκες του κλάδου, προσπαθεί να προσφέρει τα μέγιστα δυνατά οφέλη στα μέλη τηςκαι όχι μόνο, γι’ αυτό και σας καλεί να ενημερώσετε της επιχειρήσεις μέλη σας καθώς και τους άμεσα ενδιαφερόμενους από το περιβάλλον σας, να δηλώσουν συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Με την συμμετοχή τους σε αυτά, οι εργαζόμενοι θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη μεταξύ των οποίων είναι η:

·         βελτίωση των προσωπικών τους δεξιοτήτων

·         λήψη αναγνωρισμένων πιστοποιητικών από τη διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά

·         λήψη εκπαιδευτικού επιδόματος (5 ευρώ για κάθε ώρα κατάρτισης)

 

Οποιοσδήποτε χρειαστεί επιπλέον διευκρινίσεις και πληροφορίες για την συμμετοχή του στα εκπαιδευτικά προγράμματα ή/και για τον τρόπο υποβολής της αίτησης του, παρακαλώ,  για την παραπομπή του στην γραμματεία της ένωσης κα. Κομνηνού Ευαγγελία, στα τηλέφωνα της Ένωσης, 2103469606.