ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

 

Σας επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας, κατάσταση εγκεκριμένων σεμιναρίων επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών ετών 2015-2019 που μας κοινοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος