Κοινοποίηση πρόσθετης ειδοποίησης στον ΠΟΕ για πιστοποίηση Halal. Παράταση μεταβατικής περιόδου για την πιστοποίηση των γαλακτοκομικών προϊόντων χωρίς χρέωση έως την 1η Οκτωβρίου 2022

Κοινοποίηση πρόσθετης ειδοποίησης στον ΠΟΕ για πιστοποίηση Halal. Παράταση μεταβατικής περιόδου για την πιστοποίηση των γαλακτοκομικών προϊόντων χωρίς χρέωση έως την 1η Οκτωβρίου 2022

 

Ενημέρωση θα βρείτε επισυναπτόμενα οδηγίες της Αιγύπτου για το πιστοποιητικό HALAL για την είσοδο στην χώρα γαλακτοκομικών προϊόντων.