Κωνσταντινούπολη, ICCI Διεθνής Έκθεση Ενέργειας και Περιβάλλοντος 2023

TURKISH CONSULATE GENERAL

COMMERCIAL ATTACHE  OFFICE

43, Tsimiski Str. 546 23 THESSALONIKI/GREECE

Phone : 2310- 254 460  

E-mail: thessaloniki@trade.gov.tr 

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 16.03.2023

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

27th ICCI INTERNATIONAL ENERGY AND ENVIROMENT FAIR

Προς αρμόδια αρχή

Σας ενημερώνουμε ότι στις 24 – 26 Μαΐου 2023 στο İSTANBUL  θα πραγματοποιηθεί η   << ICCI INTERNATIONAL ENERGY AND ENVIROMENT FAIR >> . Παρακαλούμε για την  ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών σας. Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την έκθεση συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα.

http://icci.com.tr/en/home/