Λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας Access2Markets της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση των εξαγωγών

Λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας Access2Markets της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση των εξαγωγών 

Προκειται για ένα εξαιρετικό χρήσιμο εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στις αγορές Τρίτων Χωρών, μέσω της εκμετάλλευσης του δικτύου εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ.(Access2Markets Αρχική σελίδα (europa.eu))

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

 

Σχετικά Αρχεία: