Μέχρι τις 27 Απριλίου κλειστές επιχειρήσεις, καταστήματα και Δικαστήρια.

Μέχρι τις 27 Απριλίου κλειστές επιχειρήσεις, καταστήματα και Δικαστήρια.
  
Αναλυτικά με την Δ1α/ΓΠ.οικ.24406 προβλέπεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 27.4.2020 των ιδιωτικών επιχειρήσεων,των οποίων δραστηριότητες περιγράφονται αναλυτικά στο αρχείο που επισυνάπτεται.