Μείωση 21% των ελληνικών εξαγωγών για τον Ιανουάριο 2009 και απώλεια μιας ακόμα θέσης στην κατάταξη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

Συμφωνά με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Eurostat για τις εμπορευματικές συναλλαγές σε επίπεδο Ευρώπης και Ευρωζώνης, η οικονομική κρίση φαίνεται να έχει πλήξει ισχυρά το συνολικό εξωτερικό εμπόριο ήδη από τον πρώτο μήνα του 2009. Πιο συγκεκριμένα, για τις εξαγωγές η ετήσια μείωση υπολογίζεται σε διψήφιο ποσοστό για το σύνολο των 27 χωρών της Ευρώπης, σε 24,1% για τον εξεταζόμενο μήνα. Οι χειρότερες εξαγωγικές επιδόσεις για τον εξεταζόμενο μήνα καταγράφονται από τη Φιλανδία (-36%), τη Μάλτα (-36%), τη Σουηδία (-33%) και την Ουγγαρία (-31%). Η μοναδική χώρα που το εξαγωγικό της εμπόριο φαίνεται να μην επηρεάζεται σε έντονο βαθμό από τη διεθνή οικονομική συγκυρία είναι η Ιρλανδία με μείωση μόλις 2%.

Πέρα από την ετήσια μείωση σαν απόλυτο ποσοστό ωστόσο, αξίζει να εξετάσουμε και τη μείωση της αξίας του εξαγωγικού εμπορίου της Ε.Ε.-27. Αναλυτικότερα, έντονες ήταν οι μηνιαίες απώλειες για τις εξαγωγές της Γερμανίας, καθώς ανήλθαν στα 19,7 δις. ευρώ. Ακόμα, σημαντική μείωση σημείωσαν οι εξαγωγές της Γαλλία (8,3 δις. ευρώ), της Ολλανδίας (7,8 δις. ευρώ), της Ιταλίας (6,9 δις. ευρώ) και του Ηνωμένου Βασιλείου (6,6 δις. ευρώ).

Οι εισαγωγές της Ε.Ε. κατέγραψαν αντίστοιχη πορεία τον Ιανουάριο 2009, με τη συνολική ετήσια μείωση να ανέρχεται σε 23,1%. Ιδιαίτερα ευάλωτες στους κραδασμούς της οικονομικής κρίσης φαίνεται να είναι οι αναδυόμενες ευρωπαϊκές οικονομίες. Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές της Λιθουανίας μειώθηκαν κατά 41% τον εξεταζόμενο μήνα, της Εσθονίας κατά 36%, της Λετονίας κατά 35% και της Βουλγαρίας κατά 33%. Εξετάζοντας τη μείωση των εισαγωγών σε αξία, σημαντικότερη μείωση καταγράφεται από την οικονομία της Γερμανίας (9,8 δις. ευρώ) και το Ηνωμένο Βασίλειο (9,3 δις. ευρώ).

Διάγραμμα 1. Ετήσια μεταβολή εξαγωγών Ε.Ε., ΟΝΕ και Ελλάδας για το διάστημα Ιαν05-09

090424_news_seve_F4018.jpg
 
Εξετάζοντας τις επιδόσεις του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου τον Ιανουάριο 2009, παρατηρείται ετήσια μείωση στις ελληνικές εξαγωγές κατά 21%, η οποία αντιστοιχεί σε 0,3 δις ευρώ. Παρά τη γενικευμένη αρνητική τάση που παρατηρείται στο συνολικό ευρωπαϊκό εξωτερικό εμπόριο, η χώρα μας τον εξεταζόμενο μήνα απώλεσε ακόμα μια θέση στην κατάταξη της Ε.Ε.-27, καταλαμβάνοντας πλέον την 22η θέση, πίσω από τη Λιθουανία. Σε επίπεδο Ευρωζώνης, με την είσοδο της Σλοβακίας το 2009, η χώρα μας πλέον καταλαμβάνει τη 14η θέση από τις συνολικά 16 χώρες της ΟΝΕ.

Η μείωση των ελληνικών εισαγωγών, υπολογίζεται σε 21% ή 0,8 δις. ευρώ. Αξίζει να επισημανθεί ότι αναφορικά με τις ελληνικές εισαγωγές δεν υπάρχει ταύτιση ανάμεσα στην Εθνική και στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, καθώς τα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΣΥΕ για τον Ιανουάριο 2009 αποδίδουν μείωση στις ελληνικές εισαγωγές κατά 31% παρουσιάζοντας έτσι περαιτέρω συμπίεση του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου. Σύμφωνα με τη Eurostat το έλλειμμα του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου ανέρχεται στα 2,3 δις ευρώ, ενώ σύμφωνα με την ΕΣΥΕ αντίστοιχα ανέρχεται στα 2 δις ευρώ.

Πληροφορίες: Τάνια Ζιάκα, tz@seve.gr

Πηγή: ΣΕΒΕ