Μεραρχία Υποστήριξης “Προμηθέας”: Διαγωνισμός για προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών

Η Μεραρχία Υποστήριξης “Προμηθέας” και το 4ο Επιτελικό Γραφείο ανακοινώνουν τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών, για την κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Βόλου (ΣΠΒ) και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων -ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.

Βρείτε την Υπεύθυνη Δήλωση IBAN και την Υπεύθυνη Δήλωση Οικονομικού Φορέα.