Μεραρχία Υποστήριξης Προμηθέας: Διαγωνισμός για την προμήθεια κάλυψη αναγκών Στρατιωτικού Πρατηρίου

Η Μεραρχία Υποστήριξης “Προμηθέας” ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια κάλυψη αναγκών Στρατιωτικού Πρατηρίου Δράμας και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων – ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας – Καβάλας.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.

Βρείτε την Υπεύθυνη Δήλωση Οικονομικού Φορέα ΕΔΩ.

Βρείτε την Υπεύθυνη Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Οικονομικού Φορέα ΕΔΩ.