Μεραρχία Υποστήριξης “Προμηθέας” – Διαγωνισμός: Προμήθεια Κατεψυγμένων τροφίμων

Η Μεραρχία Υποστήριξης “Προμηθέας” ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια κατεψυγμένων τροφίμων (κηπευτικά, αλιεύματα, κρέατα) για την κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Βόλου (ΣΠΒ) και των εξεπηρετούμενων από αυτό Μονάδων – ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

Βρείτε την Υπεύθυνη Δήλωση Οικονομικού Φορέα ΕΔΩ.

Βρείτε την Υπεύθυνη Δήλωση IBAN ΕΔΩ