Οι μέσοι όροι του τζίρου των ατομικών επιχειρήσεων ανά ΚΑΔ

Σε χαμηλά επίπεδα κινήθηκαν για μια ακόμη χρονιά οι τζίροι που εμφανίζουν στην Εφορία οι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ατομικές επιχειρήσεις για τους οποίους φέτος θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά ο νέο τεκμαρτό σύστημα υπολογισμού των εισοδημάτων τους.

Η φορολογική διοίκηση έδωσε στη δημοσιότητα τους  μέσους όρους των τζίρων ανά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας, δηλαδή ανά κλάδο, για τους επαγγελματίες που αποτελεί ένα από τα κριτήρια που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ελάχιστους τεκμαρτού εισοδήματος.

Πολλοί επαγγελματίες εμφανίζουν ιδιαίτερα χαμηλούς τζίρους, και όπως γίνεται σαφές ακόμα πιο χαμηλά είναι τα καθαρά τους εισοδήματα. Βέβαια υπάρχουν και πολλοί που δηλώσουν κατά σύστημα ζημιές.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι 198 απασχολούμενοι στο χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού έχουν μέσο τζίρο 1,29 εκατ. ευρώ ποσό το οποίο αποτελεί και τον υψηλότερο τζίρο μεταξύ των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας. Στον αντίποδα βρίσκονται οι 531 επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται στις επισκευές ρολογιών και κοσμημάτων με μέσο τζίρο το 2022 που ανέρχεται στα επίπεδα των 4.167 ευρώ. Όπως είναι φυσικό, κάποιος που δηλώνει τον ανωτέρω τζίρο είναι εξαιρετικά δύσκολο να παρουσιάζει κέρδη. Επί της ουσίας είναι μία μη επικερδής απασχόληση με βάση τα δηλωθέντα στην Εφορία.

Παράλληλα, οι κλάδοι που βρίσκονται ψηλά στη φοροδιαφυγή παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαμηλούς τζίρους, εξέλιξη που οδήγησε και το οικονομικό επιτελείο στην θεσμοθέτηση του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος το οποίο για κλεισμένα έξι χρόνια λειτουργίας ανέρχεται στο ποσό των 10.920 ευρώ.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία ο μέσος όρος των τζίρων χρησιμοποιείται για την εξεύρεση του τεκμαρτού εισοδήματος. Συγκεκριμένα γίνεται προσαύξηση 5% επί του ποσού, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΚΑΔ Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο τζίρο 30.000 ευρώ υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΚΑΔ κατά 10.000 ευρώ (ετήσιος τζίρος 35.000 ευρώ – μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ΚΑΔ 20.000 ευρώ = 10.000 ευρώ). Επομένως, η προσαύξηση 5% θα εφαρμοστεί επί του ποσού των 10.000 ευρώ. Εάν υποθέσουμε ότι στην ανωτέρω περίπτωση το τεκμαρτό εισόδημα ανέρχεται στα 15.000 ευρώ για τον επαγγελματία (λαμβάνεται υπόψη η μισθοδοσία κ.λ.π.) θα προστεθούν επιπλέον 500 ευρώ (5% Χ 10.000) οπότε το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα διαμορφώνεται στα 15.500 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ:

  • Εκμεταλλευτές ταξί. Ανέρχονται σε 29.108 και τα ακαθάριστα έσοδα που δήλωσαν για το 2022 ανέρχονται στο ποσό των 16.281 ευρώ. Το αμέσως προηγούμενο έτος είχαν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα 11.743 ευρώ.
  • Δικηγόροι. Ανέρχονται σε 35.967 και τα ακαθάριστα έσοδα του 2022 ανήλθαν στο ποσό των 22.890 ευρώ.
  • Γιατροί (δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων). Οι 23.471 γιατροί της κατηγορίας αυτής δήλωσαν το 2022 ακαθάριστα έσοδα 46.640 ευρώ έναντι 43.541 ευρώ το 2021.
  • Οδοντίατροι. Ανέρχονται σε 10.907 και δηλώνουν ακαθάριστα έσοδα 28.289 ευρώ.
  • Ιδιοκτήτες μπαρ. Οι 29.775 ιδιοκτήτες μπαρ δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα 37.777 ευρώ, ενώ το 2021 ήταν 28.734 ευρώ.
  • Υδραυλικοί. Στο κλάδο απασχολούνται 8.506 φυσικά πρόσωπα. Το ακαθάριστο εισόδημα του 2022 είχε φθάσει στα 29.463, ενώ το 2021 στα 27.004 ευρώ.
  • Ξυλουργικές εργασίες. Οι 4.904 μαραγκοί δηλώνουν ακαθάριστα κέρδη 32.913 ευρώ. Το 2021 είχαν δηλώσει 30.996 ευρώ.