ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

To ΕΒΕΑ στον τομέα των επιχειρηματικών συνεργασιών, ανέλαβε σημαντική πρωτοβουλία με πρωταρχικό σκοπό την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο με τις προσφορές και ζητήσεις προϊόντων και υπηρεσιών.