Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Ψηφιακό Γραφείο – Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝ
OY ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ψηφιακό Γραφείο – Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων

(400 ώρες – 9 μήνες)

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου

«Ε.Π.Τ.Α. – Επιμορφωτικά Προγράμματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης»

https://epta.aegean.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής, Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπεται εκπαίδευση 400 ωρών, σε χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, αξιοποιώντας αποκλειστικά την εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, πρακτική και εργασίες ανάπτυξης στις θεματικές ενότητες καθώς και η επικοινωνία με τους καταξιωμένους επιστήμονες που διδάσκουν διασφαλίζουν την σε βάθος κατανόηση και πρακτική εξάσκηση όλων των εργαλείων ενός σύγχρονου ψηφιακού γραφείου, όπως  οι επεξεργαστές κειμένου, τα υπολογιστικά φύλλα, οι υπηρεσίες διαδικτύου, οι παρουσιάσεις, οι διαδικτυακές φόρμες, τα συνεργατικά δίκτυα, οι ιστοσελίδες. 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκείνους που επιθυμούν να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στους υπολογιστές για την καλύτερη οργάνωση και απόδοση της δουλειάς τους.

Ενδεικτικά το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

·      Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, 

·      Στελέχη Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,

·      Φοιτητές και Αποφοίτους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Παροχές προγράμματος

·      Εκπαιδευτικό υλικό (άρθρα, πρακτική, βιντεοδιαλέξεις, παρουσιάσεις power point, e-books, σημειώσεις, προτεινόμενη βιβλιογραφία)

·      Οδηγός μελέτης

·      Βεβαίωση συμμετοχής

·      Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες 20 μονάδες ECVET

·      Μοριοδότηση βάσει νομοθεσίας

 

Σημαντικές ημερομηνίες:

Έναρξη προγράμματος:   10 Μαΐου 2021
Λήξη προγράμματος:        20 Φεβρουαρίου 2022

Αναλυτικές πληροφορίες – Κατάθεση αιτήσεων:

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα κριτήρια επιλογής καθώς και για την αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αντλήσουν από τον εξής σύνδεσμο: https://epta.aegean.gr  

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 22730 82255 (κα. Νίκη Κυριακού) καθημερινά τις ώρες 9:00-15:00, καθώς και στο email: epta@aegean.gr