Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

s-02_F15469.jpgΠραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 5 Μαρτίου 2007, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας, ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ημαθίας και το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ).

Το θέμα της εκδήλωσης ήταν τα " Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία " και πραγματοποιήθηκε σε δύο διαφορετικές συνεδρίες. Στο πρώτο μέρος εισηγητής ήταν ο Γενικός Διευθυντής της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Δρ. Αλέξανδρος Παπαρσένος και αφορούσε την ενημέρωση των Διευθυντών και των Στελεχών των Τραπεζών του νομού μας, σχετικά με την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και τα προγράμματα που με την αρωγή των Τραπεζών προσφέρει στον επιχειρηματικό κόσμο.

Κύριος εισηγητής και στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ήταν ο Δρ Αλέξανδρος Παπαρσένος. Το κοινό σε αυτή την συνεδρία, ήταν επιχειρηματίες και λογιστές του νομού. Το θέμα της εισήγησης, ήταν τα προγράμματα που παρέχει η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ σαν Ταμείο Εγγυοδοσίας και η Επιδότηση του κόστους δανεισμού των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Ακολούθησε ομιλία του Σίμου Παπαδόπουλου, Επιχειρηματικού Σύμβουλου του ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ με θέμα Τα Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών – Venture Capital. 
Μετά τις ομιλίες των εισηγητών ακολούθησε διαλογική συζήτηση με τους παρευρισκόμενους.

Η εκδήλωση συγχρηματοδοτήθηκε κατά 70% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).