Νέο σύστημα στην ΑΑΔΕ με GPS για έλεγχο και καταγραφή φορτηγών και κοντέινερς

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Ν. Παπαθανάση ξεκινάει η υλοποίηση του έργου «SUB11. Σύστημα Παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων» με το έργο αυτό να εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αντικείμενο είναι η δημιουργία για την Τελωνειακή Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον έλεγχο και την καταγραφή Φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) κατά την διέλευσή τους από χερσαία συνοριακά σημεία και Τελωνεία Λιμένων της, καθώς και την ψηφιακή παρακολούθηση της κίνησής τους κατά την κυκλοφορία τους εντός της χώρας.

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ανέρχεται σε ποσό ύψους 80.068.288,00 € με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Το σύστημα παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα:

– Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης:
– Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών και Ρόλων:
– Υποσύστημα Δημιουργίας Αναφορών/Στατιστικών
– Υποσύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης και Καταγραφής Πινακίδων Διερχόμενων Οχημάτων και Ηλεκτρονικής Φωτογράφισης:
– Υποσύστημα Ανάγνωσης Ταξιδιωτικών Εγγράφων:
– Υποσύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης CCTV:
– Υποσύστημα Ζύγισης Φορτηγών (Γεφυροπλάστιγγες):.
– Υποσύστημα Ακτινοσκόπησης Φορτηγών (x-ray):
– Υποσύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού Θέσης (GPS Tracker):
– Υποσύστημα Κεντρικής Αποθήκευσης Δεδομένων:
– Υποσύστημα Ανάλυσης Επικινδυνότητας:
– Υποσύστημα Παρακολούθησης Καλής Λειτουργίας (software και hardware):
– Υποσύστημα Διασύνδεσης με Έτερα Συστήματα:

Η παροχή λειτουργιών του Συστήματος Παρακολούθησης Κίνησης Οχημάτων & Εμπορευματοκιβωτίων θα γίνει μέσω ενός «Κέντρου Ελέγχου» δύο (2) επιπέδων:

1. Το Κέντρο Επιχειρησιακού Θαλάμου (Κ.Ε.ΘΑ.), με σκοπό την αξιοποίηση των δεδομένων που παράγονται από το σύστημα για τις ανάγκες των ελέγχων και την αντίστοιχη λήψη αποφάσεων.

2. Το Κέντρο Ελέγχου Υποδομών (Κ.Ε.ΥΠ.), με σκοπό την παρακολούθηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των εφαρμογών του συστήματος.

Εξοπλισμός –Λογισμικό

Τεχνολογικός εξοπλισμός και λογισμικό που περιλαμβάνεται στα πλαίσια του έργου.

• Λογισμικό υποσυστήματος διαδικτυακής πύλης
• Λογισμικό υποσυστήματος διαχείρισης χρηστών και ρόλων
• Λογισμικό δημιουργίας αναφορών / στατιστικών
• Εξοπλισμός – λογισμικό αυτόματης αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων οχημάτων & Ηλεκτρονικής Φωτογράφισης
• Εξοπλισμός – λογισμικό αυτόματης ανάγνωσης ταξιδιωτικών εγγράφων
• Εξοπλισμός – λογισμικό έκδοσης και ανάγνωσης έξυπνων καρτών εισόδου-εξόδου – Μπάρες διέλευσης
• Εξοπλισμός και λογισμικό κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων
• Εξοπλισμός και λογισμικό παρακολούθησης καλής λειτουργίας
• Εξοπλισμός και λογισμικό διασύνδεσης με έτερα συστήματα
• Κάμερες παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος (CCTV)
• 29 σταθερές γεφυροπλάστιγγες
• 10.740 συσκευές GPS-Trackers για τοποθέτηση επί φορτηγών
• 16 σταθερά X-Rays νέας τεχνολογίας backscatter
• Προμήθεια 17 κινητών πλαστιγγών
• 17 Κινητές μονάδες ελέγχου και αναγνώρισης Οχημάτων εξοπλισμένες με κάμερες ALPR, ειδικό εξοπλισμό και λογισμικό
• 6 κινητά X-Rays νέας τεχνολογίας backscatter,
• 4 κινητές μονάδες οχημάτων άνω των 9 θέσεων για χρήση προανακριτικών πράξεων,
• ΠΣ Αξιοποίησης Δεδομένων (software & hardware) από όλα τα υπο-συστήματα στο (Κ.Ε.ΘΑ.) και του (Κ.Ε.ΥΠ.)

Συμβουλευτικές – Μελετητικές Υπηρεσίες

• Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυσης απαιτήσεων
• Μελέτη Αρχιτεκτονικής συστήματος
• Μελέτη Αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών
• Μελέτη Διαλειτουργικότητας και Διασύνδεσης με τρίτα συστήματα
• Μελέτη Ασφάλειας
• Μελέτη Μετάπτωσης Δεδομένων
• Μεθοδολογία και Σενάρια Ελέγχου

Υπηρεσίες Εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία εξοπλισμού

• Εργασίες εγκατάστασης Καλωδιώσεων ισχυρών ρευμάτων και δικτύου δεδομένων αναγκαίων για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού πεδίου (π.χ κάμερες, μπάρες ελέγχου, γεφυροπλάστιγγες, x-rays κλπ)
• Εργασίες Διαμόρφωσης των χώρων και υποδομών του Κέντρου Επιχειρησιακού Θαλάμου (Κ.Ε.ΘΑ.), του Κέντρου Ελέγχου Υποδομών (Κ.Ε.ΥΠ.)
• Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στα υπόλοιπα σημεία που θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση εξοπλισμού πεδίου

Υπηρεσίες Υποστήριξης

  • Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης εφαρμογών
  • Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδομένων
  • Υποστήριξη δοκιμαστικής & Πιλοτικής λειτουργίας
  • Υπηρεσίες HelpDesk
  • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
  • Υπηρεσίες Εγγύησης
  • Υπηρεσίες Εγγύησης για διάρκεια δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή του έργου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 119428_11_8_2023