Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών και Νωπής Ακαθάριστης Πατάτας, προς κάλυψη των αναγκών Σμήνους Τροφοδοσίας και της Λέσχης Αξκών της 111 Πτέρυγας

Το Γραφείο Συμβάσεων Εκμεταλλεύσεων του Οικονομικού Τμήματος της 111 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει Διαγωνισμό για την προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών και Νωπής Ακαθάριστης
Πατάτας, προς κάλυψη των αναγκών Σμήνους Τροφοδοσίας και της Λέσχης Αξκών της Πτέρυγας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ