Οκτώ Αυτομάτων Μηχανημάτων για κάλυψη αναγκών των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας που εδρεύουν στους Δήμους Ιωαννιτών και Άρτας

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/ΙΙ, της 8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «VIII ΜΠ ΗΠΕΙΡΟΥ» , θα προβεί στη Διενέργεια Ανοικτού Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού που αφορά στην εγκατάσταση: «Οκτώ (8) Αυτομάτων Μηχανημάτων για κάλυψη αναγκών των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας που εδρεύουν στους Δήμους Ιωαννιτών και Άρτας». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ