Ομιλία Προέδρου Επιμελητηρίου Ημαθίας κ. Νικόλαου Ουσουλτζόγλου στην Εκδήλωση Κοπής Πίτας 2008

s_IMG_5276_F30865.jpgΠανοσιολογιότατε, 
Κε γενικέ γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης
Κ.κ. βουλευτές
Κε Νομάρχα
Κυρίες και Κύριοι Δήμαρχοι
Φίλοι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων Πιερίας, Πέλλας, Κοζάνης, Γρεβενών, ,Εμπορικού και Βιομηχανικού Θεσσαλονίκης , Βιοτεχνικού Θεσσαλονίκης
Κυρίες και Κύριοι Διευθυντές Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμών, Τραπεζών, Συνεργάτες
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι
Αγαπητοί Προσκεκλημένοι μας

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των εργαζομένων στο Επιμελητήριο Ημαθίας, ευχαριστώ όλες και όλους που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας.

Και είναι ιδιαίτερη χαρά μου, που απευθύνομαι σ' ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο, το οποίο εξ' ορισμού προβληματίζεται για την πρόοδο και την ευημερία του τόπου μας. 

Όλοι γνωρίζουμε τις δυσκολίες που διαβαίνει η τοπική οικονομία και τα προβλήματα οικονομικής ανάπτυξης που αντιμετωπίζουμε. Η επιχειρηματική δραστηριότητα όμως συνεχίζεται και οι προσπάθειες για την τόνωση του ευ-επιχειρείν εντείνονται. 

Είναι κοινός τόπος ότι οι ριζικές αλλαγές οι οποίες έχουν επέλθει εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων που βιώνουμε, έχουν διαμορφώσει νέες συνήθειες στην καθημερινή κοινωνική ζωή των πολιτών και οπωσδήποτε έχουν οδηγήσει και στη δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου. 

Ενός μοντέλου που επιβάλει τη γνώση, την καινοτομία, την εξειδίκευση, την πληροφόρηση, τη συνεργασία και βέβαια την επιχειρηματική ηθική και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Όλα τα παραπάνω θεωρώ ότι αποτελούν εκ των ων ουκ άνευ προαπαιτούμενα. 

Η Καινοτομία, ή καλύτερα, η Επιστημονική Έρευνα και η μετουσίωσή της σε καινοτομία, ως κάτι χειροπιαστό, αποτελεί πολλή σημαντική πτυχή και εργαλείο της σύγχρονης επιχείρησης. 

Αξιολογείται και αξιοποιείται περισσότερο από ποτέ, ανοίγοντας νέες προοπτικές για σχεδιασμούς και καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις. Σε αυτό το κάλεσμα οφείλουμε να ανταποκριθούμε όλοι, εφ' όσον προσβλέπουμε σε ένα δημιουργικό μέλλον.

Σημαντικά δεδομένα για την επιχειρηματική ανάπτυξη στο Νομό μας είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής, μιας περιοχής με δραστήριους επιχειρηματίες, σε κομβικό σημείο για την ευρύτερη Βόρεια Ελλάδα, με σημαντικές υποδομές, με παραδοσιακές σχέσεις καλής γειτονίας με τα Βαλκάνια, με εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον, εδαφολογικό και μορφολογικό χαρακτήρα και σημαντική πολιτισμική δραστηριότητα και παράδοση.

Προσωπικά θεωρώ ότι χάρη στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας, η αξιοποίηση των καινοτομιών σε διάφορους τομείς όπως 

 • ο αγροτικός τομέας,
 • η έρευνα και η ανάπτυξη,
 • οι μεταφορές,
 • ο τουρισμός,
 • το εμπόριο και το διαμετακομιστικό εμπόριο,
 • η βιομηχανία έντασης κεφαλαίου και γνώσης

μπορεί να προσδώσει σημαντική δυναμική οικονομικής ανάπτυξης. 

Και βέβαια, δεν πρέπει να υποτιμάμαι τη συμβολή της επιχειρηματικότητας στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και στην ευημερία των κοινωνιών, που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στηρίζεται στη σχέση αλληλεξάρτησης επιχειρήσεων και κοινωνίας. Αποτελεί τη συστηματική και εθελοντική ενσωμάτωση δραστηριοτήτων με κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική διάσταση στην καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης, που δεν εντάσσονται σε δράσεις φιλανθρωπίας ή δημοσίων σχέσεων, συμβάλλουν ωστόσο στη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία θεμελιώνεται στο τρίπτυχο οικολογική, οικονομική και κοινωνικοπολιτιστική αειφορία.

Το Επιμελητήριο Ημαθίας, δρώντας ως θεσμικός εκπρόσωπος των ΜΜΕ, προς όφελος της εθνικής και τοπικής οικονομίας, με συμβουλευτικό και παρεμβατικό χαρακτήρα, χαράσσει συγκεκριμένη αναπτυξιακή πολιτική. 

Προβαίνοντας σε μια σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες, προσβλέπουμε στην επίτευξη βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων στόχων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος. 

Πάγιο και αδιαπραγμάτευτο αίτημα είναι η χωροθέτηση των επιχειρήσεων. Πολλές φορές, έχουμε προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για το θέμα της εγκατάστασης των επιχειρήσεων και προσπαθούμε συνεχώς για την υλοποίησή τους. 

Επιπλέον, η είσοδος και η χρησιμοποίηση του φυσικού αερίου στον Νομό Ημαθίας αποτελεί προτεραιότητα και σημαντική πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει το Επιμελητήριο. Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση αυτή καλούνται να παίξουν όλοι οι τοπικοί φορείς, η Νομαρχία, το Επιμελητήριο, οι Δήμαρχοι και οι Βουλευτές του Νομού μας, οι οποίοι θα πρέπει να προωθήσουν από κοινού μια συμφωνία με την οποία να ζητούν την υλοποίηση δημιουργίας δικτύων χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου στην Ημαθία.

Σε ότι αφορά τον πρωτογενή τομέα, όλοι γνωρίζουμε ότι η γεωργία και η κτηνοτροφία κατέχουν σημαντική θέση στην οικονομική δραστηριότητα του νομού μας. 

Ο Νομός είναι πρωτοπόρος σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης της γεωργικής παραγωγής και πολλοί συνεταιρισμοί και επιχειρήσεις ασχολούνται με τα βιολογικά προϊόντα και τη βιολογική κτηνοτροφία. Παρόλ' αυτά το πρόβλημα παραμένει περισσότερο ποιοτικό παρά ποσοτικό. Το ίδιο ισχύει και σε ότι αφορά την περιβαλλοντική ρύπανση. Η επιδότηση προγραμμάτων νιτρορύπανσης θα δώσει θετικά αποτελέσματα αλλά το πρόβλημα είναι επιπλέον πρόβλημα παιδείας καθώς και διαχείρισης των αποβλήτων.

Η έλλειψη κεντρικού στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας και η μη προσαρμογή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις νέες προκλήσεις των καιρών έχει σαν αποτέλεσμα την παγίδευση σε τρόπους και συστήματα παραγωγής που εκ των προτέρων δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικά. 

 • Η γνώση,
 • η καινοτομία,
 • η εκπαίδευση,
 • η ποιότητα,
 • η προστασία του περιβάλλοντος,
 • η πιστοποίηση,
 • η τεχνολογία

στον πρωτογενή τομέα αποτελούν προτεραιότητες και κατευθύνσεις σύγχρονης αγροτικής ανάπτυξης. 

Σε ότι αφορά τον δευτερογενή τομέα, η μεταποιητική βιομηχανική δραστηριότητα αποτελεί μαζί με την γεωργική παραγωγή, μια από τις σημαντικότερες πηγές εισοδήματος του τοπικού πληθυσμού. Και είναι γνωστό της πάση πλέον ότι η βιομηχανική δραστηριότητα στον Νομό παρουσιάζει φθίνουσα πορεία εδώ και αρκετά χρόνια, εξαιτίας του ανταγωνισμού από χώρες χαμηλού εργατικού κόστους.

H ολοκλήρωση των υποδομών στις μεταφορές και η αξιοποίηση των μεταφορικών δικτύων θα ενισχύσουν περαιτέρω την κομβική γεωγραφική θέση του Νομού. 

Η δημιουργία διεθνούς κόμβου διαμετακομιστικού εμπορίου με συνδεόμενα περιφερειακά εμπορευματικά κέντρα, η αξιοποίηση του αεροδρομίου στην Αλεξάνδρεια ως εμπορευματικού αεροδρομίου, η αξιοποίηση της Αγοράς της Κουλούρας θα υποστηρίξουν το σύνολο της περιφέρειας και θα δώσουν νέα πνοή και μελλοντική προοπτική στον εξαγωγικό χαρακτήρα του Νομού Ημαθίας.

Στόχος όλων είναι η προώθηση της εξωστρέφειας και η προσέλκυση βιώσιμων, ιδιωτικών και δημόσιων, επενδύσεων. 

Σε ότι αφορά τον τριτογενή τομέα, η εκπαίδευση, η καινοτομία, η έρευνα και ανάπτυξη και η σύνδεσή τους με την παραγωγή αποτελούν βασική προτεραιότητα.

Ο τομέας του τουρισμού δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει αντιμετωπιστεί με την προσοχή που θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρή αδυναμία στην δυνατότητα ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος στο Νομό Ημαθίας. Αυτό που απαιτείται είναι η συλλογική προσπάθεια όλων των φορέων της περιοχής για τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου που θα θέσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της τουριστικής αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά την παροχή υπηρεσιών του Επιμελητηρίου προς τα μέλη του, το 2007 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πιλοτικό πρόγραμμα του Συνηγόρου του Επιχειρηματία και το Επιμελητήριο συνεχίζει την λειτουργία του Συνηγόρου προσφέροντας υπηρεσίες ενημέρωσης, εξειδικευμένης πληροφόρησης και διαμεσολάβησης προς τις επιχειρήσεις – μέλη του, στις σχέσεις τους με τους δημόσιους φορείς. Επιδίωξη του Επιμελητηρίου είναι η επέκταση του έργου σε άλλους νομούς και πανελλήνια, με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τη μείωση της γραφειοκρατίας(www.epimelima.gr). 

Ακόμη, η σύνδεση των Επιμελητηρίων με τα ΚΕΠ ολοκληρώθηκε και όλες οι επιχειρήσεις – μέλη μπορούν να εξυπηρετούνται από τα 1056 ΚΕΠ σε όλη τη χώρα. 

Επιπλέον έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και υλοποιείται αυτή τη στιγμή, πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας με στόχο την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσίων του Επιμελητηρίου Ημαθίας. Το έργο αφορά την ενίσχυση του Επιμελητηρίου Ημαθίας για την παροχή υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με εξειδίκευση στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών. 

Σε συνεργασία με την ΕΚΕΜ, υλοποιούμε ακόμη το πρόγραμμα Interreg III B Archimed / MedTourNet, με τη συνεργασία του Επιμελητηρίου της Φότζια, του Δήμου Πάφου, του πάρκο της Αίτνας στη Σικελία, και την ΚΕΕΕ. Το έργο αφορά δράσεις για την επιμήκυνση της Τουριστικής περιόδου και ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2008. (www.medtournet.eu). 

Τέλος εξαιρετικά μεγάλης σημασίας είναι το έργο του ΓΕΜΗ, που προετοιμάστηκε από την ΕΚΕΜ και υλοποιείται από την ΚΕΕΕ. Στο πλαίσιο του έργου ενίσχυσης του ΓΕΜΗ θα προετοιμαστούν τα επιμελητήρια για να αποτελέσουν one stop shop σημεία στήριξης της επιχειρηματικότητας, για να λειτουργήσουν το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και να αναπτύξουν σημαντικές υποδομές εκπαίδευσης. 

Ιδιαίτερη αξία για τις τοπικές επιχειρήσεις είχε η παρέμβαση του Επιμελητηρίου Ημαθίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την ένταξη των επιχειρήσεων στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών και την ένταξη του Νομού στην ευνοϊκή ρύθμιση με την εγγύηση του Δημοσίου, γεγονός το οποίο επιτεύχθηκε με τη συνεργασία όλων των τοπικών παραγόντων (Βουλευτών, Επιμελητηρίου, συλλογικών φορέων, κλπ). 

Με τα ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ οργανώνουμε πολλές εκδηλώσεις για τη στήριξη και την ενημέρωση των επιχειρηματιών και την ενημέρωση της νεολαίας μας για το επιχειρείν, με επισκέψεις και διαλέξεις στα σχολεία μας. Στόχος είναι, η ιδιωτική πρωτοβουλία και γενικά η επιχειρηματικότητα να αποτελούν διαχρονικά πόλο έλξης του ενδιαφέροντος των νέων για έκφραση των ανησυχιών και των αναζητήσεών τους. Η σύνδεση εκπαίδευσης και παραγωγής θεωρείται άκρως απαραίτητη.

Στόχοι ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ
– Διεκδίκηση περαιτέρω μείωσης φορολογικών συντελεστών
– Η διεκδίκηση περισσότερων πόρων από το Δ' ΚΠΣ και η απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής επενδυτικών προτάσεων.
– Η ψηφιακή παροχή όλων των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου προς τα μέλη του.
– Η απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων
– Η αυξημένη συμμετοχή των ΜΜΕ στις κρατικές προμήθειες
– Διεκδίκηση πρόσθετων κινήτρων για το Νομό μας όπως αυτά έχουν ληφθεί για φθίνουσες περιοχές.
– Αυξημένη μοριοδότηση με ποσοστό 20% στις προτάσεις για επενδύσεις στα προγράμματα των Υπουργείων Ανάπτυξης-Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης.
– Ενίσχυση προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού
– Προώθηση δράσεων τουριστικής προβολής του νομού Ημαθίας
– Οργάνωση βιομηχανικής-βιοτεχνικής περιοχής και ενίσχυση των Δήμων για δημιουργία και χωροθέτηση βιοτεχνικών πάρκων. Νομοθετική ρύθμιση και καθορισμός χρήσης γης για τις επιχειρήσεις
– Ολοκλήρωση των οδικών-συγκοινωνιακών αξόνων.
– Κατασκευή εμπορευματικού αεροδρομίου στην Αλεξάνδρεια ή στο Κλειδί, που θα δώσει νέα πνοή όχι μόνο στο Νομό μας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Κ.Δ. Μακεδονίας.
– Φυσικό αέριο για την Ημαθία
– Αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας 
– Δημιουργία Περιφερειακών Κέντρων Αγροτικής Καινοτομίας 

Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων προτεραιοτήτων, το Επιμελητήριο Ημαθίας αναπτύσσει συνεργασίες με γειτονικά Επιμελητήρια καθώς και με Επιμελητήρια του εξωτερικού. 

Το Επιμελητήριο Ημαθίας συμμετέχει στην ΕΚΕΜ μαζί με τα Επιμελητήρια Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, ενώ πρόσφατα συστήθηκε η ΕΚΕΔΥΜ, η Επιμελητηριακή αναπτυξιακή Κεντρικής Δυτικής Μακεδονίας, με μέλη τα Επιμελητήρια Γρεβενών, Ημαθίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Φλώρινας. Μέσω αυτών των Επιμελητηριακών συνεργασιών προσβλέπουμε στη χάραξη κοινής αναπτυξιακής πολιτικής, στην από κοινού διεκδίκηση κοινών ή μεμονωμένων αιτημάτων, στην κοινή συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα και εν γένει στην αξιοποίηση κάθε είδους δυνατοτήτων προς όφελος της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης. 

Ενστερνιζόμαστε το πολυκεντρικό μοντέλο ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης, όπως το διατυπώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα σχετικά με τη χωροταξία και το σχέδιο ανάπτυξης του κοινοτικού χώρου, σεβόμενοι το μητροπολιτικό ρόλο της Θεσσαλονίκης στην ευρύτερη περιοχή και εστιάζοντας στην ανάπτυξη περιφερειακών αστικών και περιαστικών κέντρων με στοχευμένες δραστηριότητες. Ισχυροί οικονομικοί και κοινωνικοί ιστοί, περιφερειακά της μητρόπολης-Θεσσαλονίκης ενδυναμώνουν τη μητρόπολη, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, περιορίζουν την αστυφιλία, δημιουργούν θέσεις εργασίας στην περιφέρεια και τονώνουν την οικονομική και κοινωνική περιφερειακή ανάπτυξη.

Επιπλέον το Επιμελητήριο Ημαθίας, αναπτύσσει συνεργασίες με την Ιταλία, την Αυστρία, τη Ρωσία, την Κύπρο, την Τουρκία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Ισπανία και αλλού στοχεύοντας στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.

Πέραν τούτου, ιδιαίτερη σημασία προσδίδουμε στην αγαστή συνεργασία με όλους τους τοπικούς θεσμικούς φορείς με στόχο πάντα την από κοινού άσκηση πίεσης προς την Κεντρική Διοίκηση προς όφελος της ευημερίας στην περιοχή μας.

Ο επιχειρηματικός κόσμος, με επιμονή και αυτοπεποίθηση, καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες επαναδραστηριοποίησης και ανάπτυξης της περιοχής μας. Και είναι γεγονός ότι οποιαδήποτε προσπάθεια οικονομικής ανάπτυξης, απαιτεί την ύπαρξη μιας συντονισμένης και αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης.

Το Επιμελητήριο Ημαθίας, επιθυμεί να συνεργασθεί και να υπηρετήσει κάθε επιχείρηση και επιχειρηματία, προωθώντας προτάσεις και αιτήματα προς την Πολιτεία, για την ανόρθωση της οικονομίας του τόπου μας. Απευθύνεται σε κάθε αρμόδια αρχή, ζητώντας τη συμπαράσταση και τη βοήθεια για την επίλυση θεμάτων που μας αφορούν.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω:
– Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΚΕΜ & ΕΚΕΔΥΜ Κο Δημήτριο Παυλίδη
– Τον Γενικό Διευθυντή του ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ Κο Γεώργιο Κόκκα
– Τους προέδρους Φορέων-Επιστημονικών συλλόγων
 Το Διοικητικό Προσωπικό του Επιμελητηρίου και του ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ
– Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Νομού για την προβολή και διάχυση των δράσεων του Επιμελητηρίου
– Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τους τέως Προέδρους του Επιμελητηρίου που με την εργατικότητα τους, την διορατικότητα τους και τις ενέργειες τους, έφθασαν το Επιμελητήριο Ημαθίας στο ζηλευτό επίπεδο του σήμερα.
Και τέλος τους συναδέλφους Προέδρους των επιμελητηρίων της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, που μας τιμούν και σήμερα με την παρουσία τους, Πιερίας Κο Χατζηχριστοδούλου Ηλία, Πέλλας Κο Ιορδάνη Τσώτσο Κοζάνης κ. Σάββα Χρήστο και Γρεβενών κ. Ράμμο Νικόλαο για την άριστη συνεργασία που έχουμε μέχρι τώρα.

Εύχομαι σε όλους υγεία, ευτυχία και…
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !!!

Αγαπητοί προσκεκλημένοι,
Σήμερα χτίζουμε το μέλλον. Δεν επιθυμούμε να είμαστε απλοί παρατηρητές των εξελίξεων. Επιθυμούμε να επηρεάζουμε τις εξελίξεις, από κοινού, προς όφελος του τόπου. Και για αρχή, προωθούμε την ανάπτυξη Περιφερειακού Κέντρου Αγροτικής Καινοτομίας "AGROPOLIS".

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Νομάρχη Ημαθίας κ. Καραπαναγιωτίδη Κωνσταντίνο, τον δήμαρχο Μελίκης και πρόεδρο της ΤΕΔΚ Ημαθίας κ. Γκαρέλη Κωνσταντίνο και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας κ. Θωμαϊδη Βασίλειο.