ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τους αποδέκτες-Συμμετοχή στο Συνέδριο Συνδεσιμότητας ΕΕ- Κεντρικής Ασίας “EU -Central Asia Connectivity Conference” (Σαμαρκάνδη, Ουζμπεκιστάν, 18.11.2022)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τους αποδέκτες-Συμμετοχή στο Συνέδριο Συνδεσιμότητας ΕΕ- Κεντρικής Ασίας “EU -Central Asia Connectivity Conference” (Σαμαρκάνδη, Ουζμπεκιστάν, 18.11.2022)

Σας προωθούμε, συνημμένως, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΟΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ επί του εγγράφου μας με ΑΠ 60381/26.10.2022, που σας προωθήσαμε σήμερα, σχετικά με την πραγματοποίηση του εν θέματι Συνεδρίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Β1 Διεύθυνση
Σχεδιασμού Εξωστρέφειας
και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας

Ζαλοκώστα 10
106 71 Αθήνα
Τηλ: 210-368 2841
email: db1@mfa.gr

 

2022_60381_ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ_EU CENTRAL ASIA CONNECTIVITY CONFERENCE