ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: E-learning Eκπαιδευτικά Προγράμματα “ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΣΙΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”

 

E-learning Eκπαιδευτικά Προγράμματα «ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΣΙΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

 

 

 

 

 

 

 

To ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδας (ΟΜΑΣΕ), υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, με τη μέθοδο της σύγχρονης διδασκαλίας, για μεσίτες διαχειριστών ακινήτων με τίτλο “ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΣΙΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”. Η θεματολογία των προγραμμάτων είναι πλήρως προσαρμοσμένη με τη σύγχρονη λειτουργία του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων αλλά και των διακριτών διαδρομών απόκτησης προσόντων. Με τη λήξη των προγραμμάτων, θα υπάρξει για όλους τους συμμετέχοντες διαδικασία πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένο, σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, φορέα πιστοποίησης φυσικών προσώπων.

Τα προγράμματα ξεκινούν στις 19 Μαΐου 2021.