Οριστικός πίνακας ωφελούμενων της Πράξης “Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας” – 2ης πρόσκληση

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας” με κωδικό ΟΠΣ 5056519, μετά και την ολοκλήρωση εξέτασης των ενστάσεων των υποψηφίων, εκδίδεται ο οριστικός πίνακας, της 2ης πρόσκλησης, επιτυχόντων και επιλαχόντων κατά φθίνουσα σειρά και απορριφθέντων υποψηφίων.

Δείτε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης εδώ: 5056519_2ος ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 1-8-2023