Οριστικός πίνακας ωφελούμενων της Πράξης “Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας”

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας” με κωδικό ΟΠΣ 5073391, μετά και την ολοκλήρωση εξέτασης των ενστάσεων των υποψηφίων, εκδίδεται ο οριστικός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων κατά φθίνουσα σειρά και απορριφθέντων υποψηφίων.

Δείτε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης εδώ: 5073391_ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ