ΟΥΓΓΑΡΙΑ: ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009)

Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

1.  Πορεία ορισμένων μακρο-οικονομικών μεγεθών.
Ο πληθωρισμός της Ουγγαρίας το 8μηνο του 2009 ανήλθε σε 3,8%. Οι λιανικές πωλήσεις του Ιουλίου 2009 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2008, σημείωσαν πτώση 6,6% έναντι πτώσης 0,9% στην ΕΕ 27. Σημαντικό ρόλο στη πορεία αυτή διαδραμάτισε η αύξηση του ΦΠΑ από 20% σε 25%.

Εν όψει των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, το γραφείο οικονομικών αναλύσεων Ecostat αναθεώρησε ως ακολούθως τις προβλέψεις του:

Αρχική 09

Αναθεωρημένη 09

2010

Επενδύσεις

-11,7%

-7,9%

Πληθωρισμός

4,9%

4,4%

4,1%

ΑΕΠ

-6,5%

-6,5%

-0,1%

Κατανάλωση

-6,2%

-0,5%

Εξαγωγές

-11,1%

1,6%

Εισαγωγές

-15,5%

1,6%

Ανεργία

10,0%

10,5%

Οι εκτιμήσεις του GKI, ετέρου γραφείου οικονομικών αναλύσεων, έχουν ως εξής:

2009

2010

ΑΕΠ

-6,5%

0,0%

Κατανάλωση

-6,7%

0,0%

Εξαγωγές

-15,0%

4,0%

Εισαγωγές

-20,0%

5,0%

Πληθωρισμός

4,4%

4,0%

Ανεργία

9,8%

9,8%

            Εντυπωσιακή είναι η εικόνα που παρουσιάζει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Για πρώτη φορά από το 1995, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών του δευτέρου τριμήνου 2009 παρουσίασε πλεόνασμα της τάξης των 976 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,5 δις ευρώ την ίδια περίοδο 2008. Κατ' αυτόν τον τρόπο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών του πρώτου εξαμήνου 2009 παρουσίασε έλλειμμα μόλις 86 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 3,1 δις ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2008. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στο επιτευχθέν εμπορικό πλεόνασμα ύψους 2,1 δις ευρώ, στις εισροές κονδυλίων από την ΕΕ (περί τα 300 εκατ. ευρώ), καθώς και στο μειωμένο επαναπατρισμό κερδών των πολυεθνικών επιχειρήσεων, λόγω της πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας. Εκτιμάται ότι το έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών θα κυμανθεί για όλο το 2009 περί το 3% του ΑΕΠ της χώρας.

            Η ανεργία Αυγούστου 2009 έφθασε το 9,9%, έναντι 9,7% τον Ιούλιο.

            Το εμπορικό ισοζύγιο της Ουγγαρίας κατά το πρώτο 7μηνο του έτους ήταν πλεονασματικό κατά 2,6 δις ευρώ, έναντι ελλείμματος 136 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του παρελθόντος έτους.

            Η βιομηχανική παραγωγή του 7μηνου 2009 μειώθηκε κατά 22,1%

2. Μείωση βασικού επιτοκίου.

Στις 28 Σεπτεμβρίου, η Κεντρική Τράπεζα της Ουγγαρία μείωσε το βασικό επιτόκιο στο 7,5%.

3. Πορεία εκταμιεύσεων δανείου της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η Ουγγαρία θα λάβει δάνειο 1 δις ευρώ από τη Παγκόσμια Τράπεζα στο πλαίσιο της συνολικής δανειοδότησης 20 δις ευρώ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τη Παγκόσμια Τράπεζα και την Ε.Ε. Από το ποσόν αυτό η Ουγγαρία έχει εκταμιεύσει μέχρι στιγμής 14,3 δις ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων διετέθη για αποπληρωμή χρεών της χώρας και αύξηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Κεντρικής Τράπεζας.

Β) ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

           

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΪΟΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Konigtrade Ltd

Μαρμελάδα σύκο για αρτοσκευάσματα

Mr. Sandor Kiraly, Mr. Miklos Foltin

Δ/νση: 65 Boszormenyi u.

4060 Balmazujvaros

Τηλ. 0036-52-580588

Fax: 0036-52-370024

Email: konigtrade@konigtrade.hu