Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος

s_anapty3iakos_1_F12580.jpgΑθρόα υπήρξε η προσέλευση επιχειρηματιών του Νομού στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ημαθίας σε συνεργασία με τα ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ, με θέμα «Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος», το βράδυ της Πέμπτης 8 Νοεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας.

Αναλύσεις και ειδικότερες αναφορές στις διατάξεις του νόμου, όπως αυτός αναπροσαρμόστηκε πρόσφατα για να εναρμονιστεί στις κατευθύνσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 (Δ΄ΚΠΣ), ανέπτυξαν τα στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης και των διευθύνσεων Βιομηχανικών Επενδύσεων κ.κ. Α. Καρτσακλή, Α. Ζαρκάδας και Σ. Περίδης.

Η κ. Καρτσακλή αναφέρθηκε αρχικά σε στοιχεία για την μέχρι τώρα εφαρμογή του Αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα της τριετίας αυτής κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά.

Συνολικά η Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει εγκρίνει 166 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και δημόσια δαπάνης 365 εκατ. ευρώ.

Από αυτά έχουν ήδη υλοποιηθεί 139 επενδυτικά σχέδια, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 864 εκατ. ευρώ και δημόσιας δαπάνης ύψους 302 εκατ. ευρώ.

Αξιοσημείωτο στοιχείο αποτελεί η δημιουργία 869 νέων θέσεων εργασίας μέσα από τις νέες επενδύσεις που επιχορηγήθηκαν, τόνισε η κ. Καρτσακλή.

Η ίδια αναφέρθηκε στη φιλοσοφία του νόμου και στα ποσοστά επιχορήγησης που ισχύσαν μέχρι την αναπροσαρμογή του, επισημαίνοντας τις ευνοϊκές διαφορές που εισήχθησαν στον αναμορφωμένο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου.

Σύμφωνα με αυτά, οι ανώτερη επιχορήγηση επενδύσεων έφτασε το 60% από 55% που ήταν και ειδικότερα για την Ημαθία στο 50%.

Δημιουργήθηκε ευνοϊκό περιβάλλον για την αύξηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που μπορούν να επιχορηγηθούν με το ανώτερο ποσοστό.

Απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων.

Αυξήθηκαν τα ειδικά ποσοστά επιχορήγησης στο 10% για τις μικρές και 20% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Συμπεριλήφθηκε στις επιχορηγήσεις η αγορά οικοπέδων για μικρές επιχειρήσεις σε ύψος 10%.

Και αυξήθηκε η προκαταβολή της επιχορήγησης, από το 30% στο 50%!

Αναλυτικά στοιχεία για τα Επενδυτικά Σχέδια, σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις, τις επιλέξιμες δαπάνες, τον τρόπο υλοποίησης τους και άλλες λεπτομέρειες, ανέπτυξαν οι άλλοι δυο ομιλητές, που απάντησαν και σε πλήθος ερωτημάτων τα οποία έθεσε το κοινό. Ο κ. Ζαρκάδας αναφέρθηκε στα ειδικά επενδυτικά σχέδια και ο κ. Περίδης στα Πολυετή επιχειρηματικά σχέδια.

Η εκδήλωση συγχρηματοδοτήθηκε κατά 70% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).