Παρέμβαση ΚΕΕ για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας & την Απογραφή Εργαζομένων

Σχετικά με το θέμα της ψηφιακής κάρτας εργασίας και την απογραφή των εργαζομένων, που έχει προκαλέσει σωρεία προβλημάτων όχι μόνο στους ίδιους τους απογραφόμενους, αλλά και στους επαγγελματίες που τους υποστηρίζουν, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, δια του πρόεδρου της κ. Ιωάννη Μασούτη  απέστειλε επιστολή – παρέμβαση προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. Αναλυτικά:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η απογραφική διαδικασία του ωραρίου απασχόλησης από όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες της χώρας για το σύνολο των εργαζομένων τους, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, έχει προκαλέσει σωρεία προβλημάτων όχι μόνο στους ίδιους τους απογραφόμενους. αλλά και στους επαγγελματίες που τους υποστηρίζουν (λογιστές, φοροτεχνικοί), λόγω της πρόσθετης γραφειοκρατίας που απαιτεί.

Τα εν λόγω προβλήματα αφορούν στην έλλειψη ειδικής ενημέρωσης της αγοράς και στην ανεπαρκή εκπαίδευση των επαγγελματιών, μιας και οι αλλαγές στην υποβολή του τρόπου κατάθεσης του πίνακα προσωπικού και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας είναι ριζικές, στην αδυναμία των εταιρειών πληροφορικής να ανταπεξέλθουν στην τόσο μεγάλη ζήτηση που έχει προκόψει, στην θέσπιση αυστηρών προθεσμιών, ειδικά στο τέλος του έτους και ενόψει της γιορτινής περιόδου που αυξάνεται ούτως ή άλλως ο όγκος εργασίας των επιχειρήσεων, αλλά και σε ένα πλήθος τεχνικών ζητημάτων της ίδιας της εφαρμογής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα κάποιων προβλημάτων, έτσι όπως γνωστοποιήθηκαν στα Επιμελητήρια – Μέλη μας από την αγορά είναι τα εξής:

 • η αδυναμία καταχώρησης στο σύστημα ειδικών ιδιαιτεροτήτων κάποιων κλάδων, αποτέλεσμα του ελλιπούς διαλόγου με την αγορά,
 • η ανάγκη διαρκούς λειτουργίας της εφαρμογής με χρήση διαδικτύου, καθώς οι επιχειρήσεις στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας πολύ συχνά αντιμετωπίζουν ζητήματα συνδεσιμότητας. και τέλος
 • η έλλειψη χρήσιμων δυνατοτήτων, όπως είναι η τροποποίηση και η ένσταση, για τη διόρθωση λαθών, που -είναι σχεδόν βέβαιο- ότι θα προκόψουν, ειδικά τους πρώτους μήνες χρήσης της εφαρμογής.

Κύριε Υπουργέ,

Για τους ανωτέρω λόγους, και δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις μετά την οικονομική, υγειονομική και ενεργειακή κρίση, αδυνατούν να επιβαρυνθούν με επιπρόσθετα κόστη, τα οποία θα προκόψουν από πρόστιμα, αλλά και από την αγορά του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού, συντασσόμαστε με τις επιστολές των Επιμελητηρίων Αχαΐας (αριθ. πρωτ. 784/03.11.2022) και Λέσβου (αριθ. πρωτ. 816/29.11.2022) και παρακαλούμε για την άμεση παρέμβαση σας για:

 1. την παράταση εφαρμογής του μέτρου μέχρι την 31η/1/2023, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη ενημέρωση επιχειρήσεων και λογιστών, αλλά και για να επιλυθούν τα προβλήματα και σε περίπτωση που δεν επιλυθούν να δοθεί νέα παράταση,
 2. την εξαίρεση από την εφαρμογή του μέτρου αυτού τον επιχειρήσεων/υποκαταστημάτων που έχουν έως 20 εργαζομένους και
 3. την πιλοτική εφαρμογή του για έξι (6) μήνες, χωρίς την επιβολή προστίμων σε περίπτωση ύπαρξης λανθασμένων δηλώσεων.

Κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα, αναφερόμαστε στις προθεσμίες που έχουν ανακοινωθεί, σχετικά με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας όπως και της απογραφής των εργαζομένων.

Στα πλαίσια αυτά, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα, όπως έχουν καταγραφεί από τα μέλη μας:

 • Οι εταιρίες πληροφορικής δεν είναι έτοιμες να υποστηρίξουν το σύνολο των επιχειρήσεων.
 • Οι Λογιστές δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τις διαδικασίες που απαιτούνται και ούτε έχουν εκπαιδευμένο το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται για να ανταπεξέλθουν στην επιπρόσθετη γραφειοκρατία. Που σημαίνει πως απαιτείται χρόνος για την ενημέρωση και προσαρμογή.
 • Τα δυο παραπάνω θα προκαλέσουν προβλήματα, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές εκτός Αθηνών, όπου τόσο το εξειδικευμένο προσωπικό είναι δυσεύρετο, όσο και η πρόσβαση σε δια ζώσης σεμινάρια και εκπαίδευση είναι πιο περιορισμένη.
 • Οι επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές (ορεινές, νησιωτικές κ.ο.κ) ενδεχομένως να έχουν προβληματική πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 24Η/36503γ5
 • Θα προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στην αγορά, λόγω των προσαρμογών που απαιτούνται, πριν την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, που όλες οι επιχειρήσεις αναμένουν με ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον,
 • Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου σας στις 1/11/2022, δεν έχει ξεκινήσει ο διάλογος με τις επιχειρήσεις ώστε να εντοπιστούν οι ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου, παρόλο που ο νόμος 4808/ 2021 που αφορά την ψηφιακή κάρτα εργασίας δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το καλοκαίρι του 2021(συγκεκριμένα στις 19-06- 2021). Θεωρούμε ότι είναι αδύνατον ο διάλογος να έχει ολοκληρωθεί στις 30/11/2022

Η εφαρμογή, κατά την γνώμη μελών μας, έχει πολλά τεχνικά λάθη. Πολλές πρακτικές και διαδικασίες των επιχειρήσεων δεν μπορούν να εφαρμοστούν γιατί δεν προβλέπονται από τη εφαρμογή και αρκετά από αυτά που έχουν ανακοινωθεί δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα (πχ δυνατότητα τροποποίησης ή ένστασης)

Κατόπιν των ανωτέρω, αιτούμαστε:

 • Να εφαρμοστεί το μέτρο αφού ολοκληρωθεί ο διάλογος με τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους ανά κλάδο και κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα του διαλόγου ώστε να προσαρμοστεί η εφαρμογή ΕΡΓΑΝΗ στα δεδομένα αυτά.
 • Να μην επιβληθούν πρόστιμα που αφορούν την ορθή λειτουργία του ΕΡΓΑΝΗ 2 σε επιχειρήσεις κατά την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου.
 • Να δοθεί voucher στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να προμηθευτούν τον τεχνολογικό εξοπλισμό που απαιτείται για την εφαρμογή του μέτρου.

Θέμα: Αποκλεισμός των μικρών επιχειρήσεων από τις δράσεις του ΕΣΠΑ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Αξιότιμε κε Γεν. Γραμματέα

Στην προδημοσίευση (11/11/2022) της Δράσης 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ίου ΕΣΠΑ 2021 – 2027 που αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορι­κής και τηλεπικοινωνιών στην λειτουργία ιούς και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό, υπάρχει ως κριτήριο επιλεξιμότητας ένταξης των επιχειρήσεων η ύπαρξη τουλάχιστον πέντε (5) Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων (75%) διαθέτουν λιγότερες από πέντε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας. Συνεπώς, το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων της χώρας βρίσκεται, εκ προοιμίου, εκτός ένταξης στο εν λόγω πρόγραμμα, παρόλο που είναι ακριβώς οι επιχειρήσεις που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη υποστήριξης ως προς την κρίσιμη ψηφιακή μετάβαση και την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών. Επιπλέον, το κριτήριο αυτό δημιουργεί συνθήκες υπέρ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων και κατά συνέπεια έρχεται σε σύγκρουση με την αρχή της ίσης αντιμετώπισης των μικρών επιχειρή­σεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από έλλειψη ρευστότη­τας και τραπεζικών χρηματοδοτικών εργαλείων για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ΕΣΠΑ 2021-2027 παραμένει το μοναδικό εργαλείο υποστήριξης των επιχειρήσεων αυτών.

Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε θερμά όπως επανεξεταστεί το θέμα και γίνει αλλαγή του εν λόγω κριτηρίου ώστε να δοθεί η ευκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να ενταχθούν στο πρόγραμμα.