Παροχή πληροφοριών για τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ν. Κορέα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Rm 2511, Janggyo Bldg, Janggyo-dong 1, Chung-ku, Seoul, Korea 100-760
Τηλ: +82-2-754-8292, Fax: +82-2-754-8293
E-mail: commercial@greekemb.net

                                 Σεούλ 7/7/2011
                                 Αρ. Πρωτ. Φ 5100/ΑΣ 325

Προς:    Β8 Δ/νση
Κοιν.    Α10, Β1, Β5 και Γ1 Δ/νση
           Επιμελητήρια και Ενώσεις Επιχειρήσεων

Ε.Δ.     κ. Πρέσβη

Θέμα:  "Παροχή πληροφοριών για τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ν. Κορέα."

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ένα email επικοινωνίας, για την απάντηση ερωτημάτων σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νοτίου Κορέας. Το email αυτό, στο οποίο μπορούν να απευθύνονται και οι ελληνικές επιχειρήσεις ή οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος, είναι το εξής: trade-eu-korea-fta@ec.europa.eu

Παρακαλούνται οι αποδέκτες του παρόντος, να φροντίσουν για την ευρύτερη δυνατή κοινοποίησή του σε υπηρεσίες, οργανισμούς και επιχειρήσεις, καθώς η καλύτερη δυνατή ενημέρωση όλων τον εμπλεκόμενων θα συμβάλλει στο να επωφεληθεί και η χώρα μας από τη συμφωνία.

Ο Προϊστάμενος

Αθανάσιος Καραπέτσας
Σύμβουλος ΟΕΥ Α