Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας

Το Τμήμα Οικονομικών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του Δήμου Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ