Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού των Κρατικών αερολιμένων Βορείου Ελλάδος (Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης και Καστοριάς) για τη χειμερινή περίοδο έτους 2024

Το Τμήμα Προμηθειών, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών προκηρύσσει Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού των Κρατικών αερολιμένων Βορείου Ελλάδος (Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης και Καστοριάς) για τη χειμερινή περίοδο έτους 2024 (Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και
Δεκέμβριο). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ