Παροχή Υπηρεσιών εικονικού τηλεφωνικού κέντρου vPbx, για τα Κ.Υ. & Το.Μ.Υ. της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την παροχή «Υπηρεσιών εικονικού τηλεφωνικού κέντρου vPbx (CPV: 64215000-6, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΙΡ))» για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας και των Το.Μ.Υ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ