Παροχή «Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (οδοντιατρικών εδρών, απινιδωτών και αναπνευστήρων) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης ΥΠε Μακεδονίας και Θράκης

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της  4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης Διοίκησης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την παροχή «Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (οδοντιατρικών εδρών, απινιδωτών και αναπνευστήρων) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης ΥΠε Μακεδονίας και Θράκης. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ