Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κ.Υ. με τα Ιατρεία ευθύνης τους και των Τοπικών Μονάδων Υγείας της 4ης Υ.Π. Μακεδονίας & Θράκης

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης, της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας με τα Ιατρεία ευθύνης τους και των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ