Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας επ’ ωφελείας της ΣΣΑΣ

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο, της Μεραρχίας Υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» διενεργεί επαναληπτικό Δημόσιο Διαγωνισμό για την παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας επ’ ωφελείας της ΣΣΑΣ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ