Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και τραπεζοκομίας της ΣΜΥ

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών του Γ’ Κλάδου της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «Θησέας» προκηρύσσει σύμφωνα με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη για τη Συμφωνία – Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και τραπεζοκομίας – πλύσης σκευών εστιατορίων – μαγειρείων της ΣΜΥ (συμπεριλαμβανομένης της καθαριότητας του Βρεφονηπιακού Σταθμού Τρικάλων). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ