Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του 219 ΚΙΧΝΕ & του ΟΦΔ για 12 μήνες

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/2, της XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» , θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του 219 Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ) και του Οδοντιατρείου Φρουράς Διδυμοτείχου (ΟΦΔ) για 12 μήνες. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ