ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Ιδιωτικών Ταχυδρομικών Γραφείων πολλαπλής φύσης για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.

Προϋπολογισμός (συνολικός για ένα έτος συν ένα έτος παράταση):  71.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Προϋπολογισμός (ετήσιος): 35.500,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ

ΤΗΛ: 2313320556

Σχετικά Αρχεία: