Περιοδική έκδοση του Γραφείου ΟΕΥ Μόσχας

Περιοδική έκδοση του Γραφείου ΟΕΥ Μόσχας με ειδήσεις οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος από ΜΜΕ της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Φεβρουάριος 2022).