Περιστατικά εξαπάτησης ελληνικών εταιρειών στη Νοτ. Αφρική.

Περιστατικά εξαπάτησης ελληνικών εταιρειών στη Νοτ. Αφρική.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.