Πιλοτική κατάρτιση εκπαιδευτών νέων μεταναστών και προσφύγων μέσω δωρεάν ηλεκτρονικών μαθημάτων

Πιλοτική κατάρτιση εκπαιδευτών νέων μεταναστών και προσφύγων μέσω δωρεάν ηλεκτρονικών μαθημάτων

Η πιλοτική κατάρτιση που προσφέρει η IDEC στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος VIC -Video Casebook to support integration of young migrants/refugees (http://vic4integration.eu/).

Το πρόγραμμα VIC συλλέγει βίντεο με τις εμπειρίες μεταναστών για να υποστηρίξει την ενσωμάτωση νέων μεταναστών/ προσφύγων.

Η βασική ιδέα έγκειται στο ότι είναι πολύ πιο εύκολο να μάθουμε διαμέσου των εμπειριών άλλων προσώπων, που έχουν αντιμετωπίσει ή που αντιμετωπίζουνε ανάλογα προβλήματα. Ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση αυτών των εμπειριών είναι μέσω της εξιστόρησής τους από τα άτομα που τα έχουνε ζήσει, με τα δικά τους λόγια. Αυτό είναι η αφήγηση (storytelling).

Συγκεκριμένα, πρόκειται να ξεκινήσει μια σειρά δωρεάν ηλεκτρονικών μαθημάτων (e-course) συνολικής διάρκειας 30 ωρών στις 21 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί 23 Οκτωβρίου.

Τα ηλεκτρονικά μαθήματα απευθύνονται σε:

  • Εκπαιδευτές και συμβούλους επαγγελματικής αποκατάστασης νέων μεταναστών/ προσφύγων.
  • Εθελοντές ΜΚΟ που ασχολούνται με την εκπαίδευση.

Τα μαθήματα θα χωριστούν σε 2 φάσεις. Η πρώτη θα διαρκέσει από 21/9 έως και 8/10 και η δεύτερη από 9/10 έως και 23/10.

Η 1η φάση (21/9-8/10) αφορά την υλοποίηση των ηλεκτρονικών μαθημάτων, που περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

  • ‘Ενα σύντομο θεωρητικό υπόβαθρο για την ενσωμάτωση και τη διάκρισή της από τις έννοιες της ένταξης και της αφομοίωσης.
  • Τη μεθοδολογία που ακολουθείται με βάση τις περιπτώσεις που υποστηρίζουν την ενσωμάτωση των μεταναστών και που είναι καταγεγραμμένες σε βίντεο (Videocasebook).
    • Στην ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα 10 σχέδια μαθημάτων που βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις 10 θεματικές ενότητες των βίντεο.
  • Τη μεθοδολογία της αφήγησης (Storytelling) με σκοπό την υποστήριξη της ενσωμάτωσης των μεταναστών.

Θα προηγηθεί ένα σύντομο ενημερωτικό webinar με πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα VIC, καθώς και με οδηγίες για την εύκολη πλοήγησή σας στο περιβάλλον e-learning του Thalys, της ηλεκτρονικής δηλαδή πλατφόρμας στην οποία έχει δημιουργηθεί η σειρά ηλεκτρονικών μαθημάτων.

Κατά τη 2η φάση (9/10-23/10) οι συμμετέχοντες στη 1η φάση, μετά την ολοκλήρωσή της, καλούνται να εκπαιδεύσουν ο καθένας 2 με 3 μετανάστες από το επαγγελματικό τους περιβάλλον πάνω στις ασκήσεις των ηλεκτρονικών μαθημάτων. Οι μετανάστες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση, θα λάβουν πιστοποιητικό Youthpass από την IDEC.

Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν και τις 2 φάσεις θα λάβουν «πιστοποιητικό εκπαιδευτή νέων» από την IDEC με 3,5 ECVET points.

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στις προαναφερθείσες δράσεις να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής εδώ: https://forms.gle/RkNteNVivLDgtNX59