Πλειοδοτικός Διαγωνισμός, για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) άχρηστων υλικών της Ελληνικής Αστυνομίας

Η Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών, του κλάδου Διαχειριστικής – Τεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής, του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αποφασίζει τη διενέργεια Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ανταλλάγματος, για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) άχρηστων υλικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ